/Files/images/Презентация1.jpg

Олександрійська гімназія - інтернат Кіровоградського обласного навчально-виховного закладу (гімназія-інтернат - школа мистецтв)– це заклад, який забезпечує науково-теоретичну та загальнокультурну підготовку здібних та обдарованих дітей з різних населених пунктів Кіровоградської області.

В гімназії-інтернаті запроваджене профільне навчання, спрямоване на розвиток у учнів навичок самостійної науково-практичної, дослідницької та пошукової діяльності, розвиток інтелекту, моральних і соціальних якостей та сприяє професійному самовизначенню і вступу до вищих навчальних закладів відповідної спеціалізації.

Головними завданнями Олександрійської гімназії - інтернату Кіровоградського обласного навчально-виховного закладу (гімназія-інтернат - школа мистецтв)є:

- пошук , відбір для навчання творчо обдарованих дітей;

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання патріота України ;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з активною життєвою позицією, почуттям національної гордості;

- формування і розвиток особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- реалізація прав вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- підготовка здібних і обдарованих учнів, реалізація їх творчих запитів;

- підготовка учнів до здобуття вищої професійної освіти на засадах постійного оновлення змісту освіти;

- розробка і застосування інноваційних навчально-виховних технологій;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

/Files/images/Слайд1.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 396