Правила конкурсного відбору

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (4).jpg

І. Загальні положення

1.1. Зарахування учнів до Олександрійської гімназії-інтернату Кіровоградського обласного навчально-виховного закладу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийому розміщуються у приміщенні гімназії-інтернату та оприлюднюються через засоби масової інформації не пізніше ніж за 2 місяці до його початку.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться у червні-серпні після закінчення навчального року.

2.3. Додатковий конкурсний прийом може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць та таких самих умов, що і основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для вступу до 5 класу в період з січня по травень учні можуть пройти попередні конкурсні випробування відповідно до діючих правил конкурсного відбору. У разі успішного складання випробувань учні отримують довідку «Рекомендований до зарахування». Зарахування таких учнів на навчання відбувається після закінчення навчального року за умови надання ними відповідних документів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії-інтернаті наказом директора створюється конкурсна приймальна комісія. До складу конкурсної приймальної комісії може залучатися психолог. Головою конкурсної приймальної комісії є директор гімназії-інтернату або його заступник.

2.5. До складу конкурсної приймальної комісії входять вчителі з тих навчальних предметів, з яких проводяться конкурсні випробування.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні, які надають табель успішності учня або свідоцтво про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу.

2.7. До конкурсної приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні та /або творчі досягнення.

2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (3).jpg

ІІІ. Проведення конкурсу.

3.1. Конкурсний прийом дітей проводиться в присутності батьків або осіб, що їх замінюють.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-9 класів гімназії-інтернату, проводяться з предметів, що відповідають спеціалізації закладу, включають диктант з української мови та письмові завдання з математики, до 10 класу включають диктант з української мови, письмові завдання з математики та англійської мови.

3.3. Учні, що нагороджені Похвальними листами за попередній рік, проходять конкурсне випробування з одного предмету - української мови (диктант). У разі підтвердження високого рівня знань від подальших випробувань звільняються. Якщо оцінка за диктант нижча 10 балів, учень проходить подальші випробування на загальних підставах.

3.4. Зміст завдань для конкурсних випробувань має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється методичними об’єднаннями, затверджується директором

3.5. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії-інтернату.

3.6. Тривалість виконання письмових завдань - 45 хвилин.

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в гімназії-інтернаті протягом року. Місце їх зберігання визначає директор.

3.8. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів та зберігаються протягом періоду навчання учня.

3.9. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через 3 дні після його проведення.

3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (5).jpg

ІV. Порядок зарахування.

4.1. Учні, які успішно пройшли конкурсне випробування, зараховуються до гімназії-інтернату наказом директора на підставі протоколу конкурсної приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Для зарахування до гімназії-інтернату учні зобов’язані надати такі документи:

1. Копію свідоцтва про народження (паспорта);

2. Особову справу з попереднього місця навчання (для учнів, які вступили до 10 класу, особова справа може бути заведена нова);

3. Медичну картку, довідку про проходження медичного огляду та довідку про щеплення встановленого зразка.

4.3. Якщо учень або його батьки не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція подається не пізніше тижня після оголошення результатів і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.4. Учні, зараховані до гімназії-інтернату, які не приступили до занять протягом 10 днів без поважних причин, відраховуються наказом директора. На звільнені місця може проводитись додатковий конкурсний прийом.

/Files/images/malyunki_dlya_saytu/i (7).jpg

V. Контроль за проведенням

5.1.Контроль за дотриманням Правил конкурсного приймання учнів до Олександрійської гімназії-інтернату Кіровоградського обласного навчально-виховного закладу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) покладається на директора.

Кiлькiсть переглядiв: 171