СТАТУТ євроклубу «Світоч»

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Євроклуб «Світоч» є неформальним об’єднанням учнівської молоді Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа-мистецтв) м. Олександрія

2. Євроклуб створюється на невизначений термін

3. Діяльність євроклубу поширюється на території м. Олександрії та району

4. Євроклуб діє за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 25

5. Члени клубу беруть участь в діяльності клубу на громадських засадах.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

Ø поширення серед учнівської молоді відомостей про країни та народи Європейського Союзу та їхню культуру, історію, взаємовідносини;

Ø роз’яснення важливості європейської інтеграції України для її соціально-економічного та культурного розвитку;

Ø сприяння створенню в молодіжному середовищі атмосфери поваги до європейських цінностей демократії та толерантності;

Ø виховання у учнів здібностей до відкритого висловлювання своїх думок та діалогу;

Ø сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванню туристичної діяльності;

Ø заохочення молоді до активної участі у суспільному житті.

МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1) накопичення та поширення інформації про ЄС;

2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми пов’язані з Європою та європейською інтеграцією а також активною участю в подібних заходах;

3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;

4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі спільні з цілями Клубу;

5) активна участь у різноманітних проектах, волонтерських видах діяльності.

ЧЛЕНСТВО

Членом Євроклубу може бути будь-який учень навчального закладу, який виявив бажання.

Членство припиняється на умовах:

1)добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальному зібрання членів Євроклубу;

2)виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів Клубу з приводу невиконання обов’язків члена.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЄВРОКЛУБУ

Правом кожного члена Євроклубу є :

а) участь у загальних зборах клубу

б) виборче право під час обрання керівних органів клубу

в) складання пропозицій щодо діяльності клубу та активна участь у дискусіях на цю тему

Обов’язком кожного члена клубу є :

а) дотримання статуту

б) активна участь в ініціативах, які клуб бере на себе, та допомога в їх реалізації, узгоджена з керівництвом та іншими членами клубу

в) підпорядкування рішенням керівництва клубу

КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ

1. Керівними органами клубу є :

а) загальні збори

б) рада клубу

2. В загальних зборах беруть участь всі члени клубу. Вони є найвищим органом клубу, де приймаються всі рішення, коли присутня щонайменше третина всіх членів клубу. Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів.

ГОЛОВА ЄВРОКЛУБУ

1. Право представляти інтереси Клубу надається Голові Євроклубу, який презентує його. Голова Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головуванням на загальних зборах Клубу.

2. Голова обирається на загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.

3. Повноваження голови клубу припиняються у випадку:

Ø добровільної відмови від виконання функції (обов’язків), оформленої і письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;

Ø прийняття рішення загальних зборів членів клубу, ухвалене голосів від загальної кількості членів клубу.

Кiлькiсть переглядiв: 140